Услуги


МЕБЕК ДИЗАЙН ЕООД

Гарантира качеството на своите изделия,осигурява тяхната поддръжка. Работим по проекти на утвърдени екипи от архитекти, както и на самите клиенти.

Монтира уреди за вграждане и извършва ел. и ВИК операции, свързани с поставянето на тези уреди. Дава консултантски съвети на своите клиенти във връзка с техния избор.